DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTACE
DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Komplexní služby při přípravě a zpracování žádostí o dotaci, zpracování studií proveditelnosti a podnikatelských záměrů a při realizaci výběrových řízení a veřejných zakázek. Dotační management projektu ve všech fázích projektového cyklu.

-          žádosti o dotaci, studie proveditelnosti
-          výběrová řízení, veřejné zakázky
-          dotační management

-          žádosti o dotaci, studie proveditelnosti
-          výběrová řízení, veřejné zakázky
-          dotační management

INVESTIČNÍ POBÍDKY

INVESTIČNÍ POBÍDKY

Podpora ve formě slevy na dani z příjmů, příspěvku na osobní náklady, rekvalifikace apod. Pobídky mohou úspěšně čerpat i střední firmy. Od optimalizace projektu, přes zpracování záměru, až po podporu v období čerpání.

-          sleva na dani z příjmu
-          vhodné i pro střední firmy
-          zpracování žádosti i podpora v období čerpání

-          sleva na dani z příjmu
-          vhodné i pro střední firmy
-          zpracování žádosti i podpora v období čerpání

COSTka

COSTka

Ucelený systém pro finanční řízení vašeho podniku. Manažerské účetnictví. Nákladové kalkulace. Ziskovost výrobních aktivit, produktů a zákazníků. Modelování investičních variant. Včetně softwarové podpory.


-          manažerské účetnictví a nákladové kalkulace
-          ziskovost výrobních aktivit, produktů, zákazníků
-          softwarová podpora

-          manažerské účetnictví a nákladové kalkulace
-          ziskovost výrobních aktivit, produktů, zákazníků
-          softwarová podpora

STRATEGIE

STRATEGIE

Tvorba a revize strategie. Jednoduchý postup pro tvorbu business modelů. Modely Vašich konkurentů. S námi dokážete strategii vytvořit a popsat. A netrvá to dlouho.

-          tvorba a revize strategie
-          tvorba business modelů
-          modely konkurence

-          tvorba a revize strategie
-          tvorba business modelů
-          modely konkurence

COSTka